Organizacijski odbori

ORGANIZATORI
UDRUGA ZA PREVENCIJU SRČANO-ŽILNIH BOLESTI SPLITSKI KARDIOLOŠKI ĐIR

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Damir Fabijanić, Mislav Vrsalović, Marko Ljubković, Anita Jukić, Vedran Carević, Tina Bečić