Kotizacije

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 01.07.2019.

Liječnik

600,00 HRK

Farmaceut

600,00 HRK

Mladi liječnik

400,00 HRK

 

Kotizacija

Do 01.07.2019.

Od 02.07.2019. do 01.09.2019.

Od 02.09.2019. i na dan održavanja

Liječnik

600,00 HRK

800,00 HRK

1.000,00 HRK

Farmaceut

600,00 HRK

800,00 HRK

1.000,00 HRK

Mladi liječnik

400,00 HRK

400,00 HRK

500,00 HRK

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

*MLADI LIJEČNIK - obuhvaća doktore medicine koji su diplomirali u akademskim godinama 2017./2018. i 2018./2019.

Kotizacija uključuje:

NAPOMENA
Za sudjelovanje na Kongresu, odlukom Hrvatske liječničke komore, odobreni su sljedeći bodovi: 
- predavači 15 bodova
- slušači 11 bodova

Za sudjelovanje na Kongresu, odlukom Hrvatske ljekarničke komore, odobreni su sljedeći bodovi:  
- slušači 2,5 boda

 

SMJEŠTAJ

Za potrebe smještaja molim kontaktirati tehničkog organizatora: stjepan.zovko@spektar-holidays.hr

SMJEŠTAJ

-

Hotel

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Popunjenost

Hotel Le Meridien Lav (without lunch)

220,00 HRK

246,00 HRK (123,00 HRK po osobi)

SLOBODNO

Hotel Le Meridien Lav (with lunch)

244,00 HRK

268,00 HRK (134,00 HRK po osobi)

SLOBODNO

Cijene su izrađene po sobi i danu. Boravišna pristojba i PDV uračunati su u cijene.

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 17.04.2019.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ